Uteverksamhet

Allt vi kan göra inne kan vi göra ute!

Vi vill utmana, göra barnen nyfikna på att utforska och upptäcka omvärlden. Genom att erbjuda barnen olika miljöer stimuleras alla sinnen. En stressfri miljö som främjar barns hälsa och utveckling
​Det är i naturen som fantasin får näring och kreativiteten flödar. Naturen erbjuder många verktyg som utvecklar barns språk, social kompetens och logiskt tänkande
 Miljöer som inte är tillrättalagda för barnen ger maximal utrymme för fysiska aktiviteter.
Barnen lär sig behärska sin kropp, må bra i kropp och själ
Skapar ett intresse för djur, natur, rörelse och miljö
​Rörelseglädje bidrar till en god självbild som ger barnet ett härligt gott självförtroende
​Barnen mår bättre och håller sig friskare mycket mer vid stor portion av utevistelse
​All forskning är tydlig. Utevistelsen är bra för inlärningen. Motoriken, Social utveckling, genus, sinnena och Hälsan. Att få röra på sig, utsättas för lagom  solmängd och få frisk luft gör att man blir friskare hela livet!Att lära med alla sinnena gör att kunskapen blir mer hållbar och att alla kan lära utifrån sina förutsättningar. Att skapa förståelse för naturen hos barnen ger en hållbar framtid.
Vi hyr även scoutstugan nere vid havet, allt för att kunna utnyttja vår närmiljö maximalt. Denna använder alla våra avdelningar som ett komplement till vår förskola