Tema

Genom våra tema undersöker, experimentera, utforskar vi och skapar tillsammans - Barn och vuxna utmanas och utvecklas.

Vi utgår ifrån barnets förmågor, nyfikenhet, intresse och erfarenheter för att sedan spinna vidare. Vi uppmärksammar Rocka Sockorna och Stopp min kropp som ni kan läsa mer om under barnens sida.
 
Här presenteras några av våra temaarbete:

Tema Internationella veckan - Gemensam för alla avdelningar
Genom detta tema fick barnen lär sig mer om jordens olika kontinenter.
Vi tog oss runt jorden stor och små för att lära oss om andra och om varandra. 
Vi hade olika stationern uppdelade på små och stora barn.
Varje avdelning hade utifrån kontinenterna skapat sin egen undervisning. 
Barnen fick lära sig mer om kartor, prova på danser får världens olika hörn och äta med pinnar. 

 

Tema Stop min kropp - Gemensam för alla avdelningar
Arbetet med stop min kropp utgick ifrån vårt likabehandlingsarbete, vår värdegrund.
Avdelningarnan arbete med kompisböckerna.
En serie med tio små berättelser om kanin och Igelkottens vardag (hand- dockor)
En serie 1–3 år en serie 3 – 6 år anpassad efter barnets ålder.
Tema i böckerna är tex Säg förlåt, Säg stopp, Visa känslor, Prata om det, Dela med dig, Lyssna och kom överens mm.
Barnkonventionens böcker, material var en del av vårt arbete. 
Ett  bra redskap för att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter.


 

Tema Matematik vecka - Gemensam för alla avdelningar
Arbete med matematik veckan utgick ifrån bishop sex matematiska aktiviteter.
Vi hade olika stationer uppdelade på småbarn och stora. 
Stationerna har utifrån vilken aktivitet avdelningen haft skapat sin egen undervisning. 
Räkna - taluppfattning-egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp
Lokalisera- Form, läge, rum, riktning och avstånd
Mäta- Egenskaper hos mätning, tid och förändring
Designa- Egenskaper hos ordning
Leka, Spela- skapande, förmåga att se samband
Förklara- Föra och följa resonemang, argumentera

Tema Hälso veckan - Gemensam för alla avdelningar
Arbetet med hälsoveckan utgick från vår hälsa infrån och ut. 
Vi hade olika stationer uppdelade på småbarn och stora. 
Yoga, hårmassage och ansiktsmassage, fotbad med fotmassage och sagomassage.
Springlopp med vattenstop, miniröris och hinderbana. 
Provsmaka fruker, härliga promenader, massage.
Barnen lär sig om mer om sina tänder och hur man tar hand om dom på bästa sätt.  

Tema Erorna
Genom detta tema får barnen en förståelse för hur universum utvecklades och hur de senare utvecklades till där vi är idag.
Vi börjar arbetet med ett ”Big Bang” och fortsätter oss sedan igenom de sex olika erorna/tidsperioderna.

Vi pratar om jordens första tid, då  fanns de många vulkaner. Sen började det att regna också skapades våra hav och sjöar. De första livet började i havet, sedan kom dinosaurierna och till sist människan.

Tema Jorden Runt
Maria Montessori ansåg att skulle de bli fred på jorden, måste vi börja med barnen. Detta genom att göra barnen till ”världsmedborgare” där de får kunskap om andra länder och kulturer.
​Barnen får tillverka sina egna pass och tar sedan med sig det på sin resa genom våra sju kontinenter. Vi tar oss fram med olika färdmedel, dubbeldäckare, kamel, båt flyg med mera.
​Vi ger barnen ett smakprov från världens olika hörn, ser sevärdheter och träffar på olika djur.

Tema Kroppen
Under temat kroppen skapar barnen med hjälp av sin egen kropp.
 Det skapas hand och fot avtryck och även med fingerfärg.
 Vi sjunger sånger om kroppen och gör rörelseövningar.
 Vi mäter hur långa barnen och pedagogerna är.
 Får begrepp som lång/kort och räknetal.Tema START
På småbarn arbetar de temainriktat med programmet START.
 Det är ett arbetssätt för att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens.
 Vi pratar om olika känslor och hur barnen känner sig när de exempelvis är glada.