Tema

Genom våra tema undersöker, experimentera, utforskar vi och skapar tillsammans - Barn och vuxna utmanas och utvecklas.

Vi utgår ifrån barnets förmågor, nyfikenhet, intresse och erfarenheter för att sedan spinna vidare. Vi uppmärksammar Rocka Sockorna och Stopp min kropp som ni kan läsa mer om under barnens sida.
 
Här presenteras några av våra temaarbete:

Tema Erorna
Genom detta tema får barnen en förståelse för hur universum utvecklades och hur de senare utvecklades till där vi är idag.
Vi börjar arbetet med ett ”Big Bang” och fortsätter oss sedan igenom de sex olika erorna/tidsperioderna.

Vi pratar om jordens första tid, då  fanns de många vulkaner. Sen började det att regna också skapades våra hav och sjöar. De första livet började i havet, sedan kom dinosaurierna och till sist människan.

Tema Jorden Runt
Maria Montessori ansåg att skulle de bli fred på jorden, måste vi börja med barnen. Detta genom att göra barnen till ”världsmedborgare” där de får kunskap om andra länder och kulturer.

Barnen får tillverka sina egna pass och tar sedan med sig det på sin resa genom våra sju kontinenter. Vi tar oss fram med olika färdmedel, dubbeldäckare, kamel, båt flyg med mera.

Vi ger barnen ett smakprov från världens olika hörn, ser sevärdheter och träffar på olika djur.

Tema Kroppen
Under temat kroppen skapar barnen med hjälp av sin egen kropp.
 
Det skapas hand och fot avtryck och även med fingerfärg.
 
Vi sjunger sånger om kroppen och gör rörelseövningar.
 
Vi mäter hur långa barnen och pedagogerna är.
 
Får begrepp som lång/kort och räknetal.Tema START
På småbarn arbetar de temainriktat med programmet START.
 
Det är ett arbetssätt för att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens.
 
Vi pratar om olika känslor och hur barnen känner sig när de exempelvis är glada.