Skogsmulle

Vi har pedagoger som gått Friluftsfrämjandets utbildning så vi är certifierade att få ha Skogsmulle med barnen. Detta gör att Skogsmulleverksamheten håller en hög kvalitet.

Genom vistelse ute i naturen tillfredsställs barnets behov av kunskap, rörelse, gemenskap. De får uppleva med hela kroppen och öva alla sinnen. Barnen övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring vid havet, på ängen och i skogen.
 
Barnen lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen. De får känna gemenskap vid sagostunder och gemensamma aktiviteter och när ”matsäcken” delas med andra.
 
Skogmulleverksamheten tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för det som lever. Barnens fantasi är oändlig och naturen erbjuder stimulans för alla med öppna sinnen. I skogen får fantasin näring.
 
Genom skogsmulle får barnen röra sig fritt i skog och mark under lek och inlärning. Barnen får också insikt i vad som är bra för deras hälsa så som rörelse och kost.