Lpfö18

Läroplan för förskolan är den grund som verksamheten vilar på.
I denna finns mål som alla landets förskolor har som uppdrag att sträva mot.
Omsorg,fostran och lärande som går hand i hand.
Reviderad läroplan för förskolan, Lpfö18.
Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019.