1-3 års avdelningar

Hos oss finns Musslan, Sjöhästen, Sjöstjärnan och Delfinen som är våra 1-3 års avdelningar.

1-3 års avdelningar
Hos oss finns Musslan, Sjöhästen, Sjöstjärnan och Delfinen som är våra 1-3 års avdelningar.
Vi erbjuder barnen en trygg och harmonisk miljö som är anpassad för det lilla barnet.För att barnet skall kunna bygga upp sin självkänsla krävs det en miljö som är anpassad efter barnet. Materialen och miljön är anpassad efter barnens ålder och behov för att främja deras utveckling. Att vi har smågrupper och en miljö helt anpassad efter det lilla barnet, det skapar en trygg, säker och stimulerande miljö.

Hos oss står barnet i centrum och vi följer det enskilda barnet i dess utveckling. ”Hjälp mig att göra det själv” är viktiga ord för oss. Barnet bygger upp sin personlighet genom att kunna utöva saker på egen hand utan att bli hindrad.
På våra småbarnsavdelningar är vårt motto: Ge dem tid, så kan de
 
Varje dag observerar pedagogerna känner av och fångar upp barnens nyfikenhet för att tillsammans forma härliga dagar på förskolan. Förskolan har närhet till naturen, havet och djur vilket gör att vi på ett naturligt sätt får variation i vår utevistelse. Vi är ute varje dag med barnen.
 
Vi arbetar utifrån Lpfö 98/ 2010

Sjöhästen / Sjöstjärnan
Hus A

Delfinen
Hus B

Musslan
Hus D

3-5 års avdelningar

Hos oss finns Pärlan, Snäckan, Anemonen och Korallen som är våra 3-5 års avdelningar.
Pärlans och Korallen är en uteverksamhet.

Vi leker fram all inlärning. Det ska vara kul att lära sig nya saker. Barn är nyfikna och har ett stort intresse för att lära sig, de får själva välja vad de vill aktivera sig med och arbeta ostört i sin egen takt. I Montessori utgår man alltid från barnet och dess förutsättningar, behov och intresse. Vårt främsta mål är att låta barnet utvecklas till en harmonisk och självständig individ. Barnen får lära sig att det är viktigt att visa respekt för sin omgivning, andra människor, djur och natur. Genom att vara delaktiga i det som sker runt omkring, lär sig barnen att bli sociala, visa hänsyn och ta hand om varandra samt att samarbeta.

Vi inspirerar och handleder barnen i deras kunskapssökande. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Vår målsättning är att barnen ska klara det mesta på egen hand. Vårt motto på 3- 5 års avdelningarna är ge dom tid, så kan de.
 
Vi vill ge barnen livskunskap, genom att skapa ett öppet sinne och stor nyfikenhet på livet. Vi erbjuder olika miljöer för alla sinnen. Barn är av naturen kreativa och nyfikna, det som barnet lyfter fram som intressant fortsätter vi att bygga vidare på.
I lek och tema får barnen stora möjligheter att utveckla sina tankar, idéer och lösningar tillsammans med andra.
Varje dag observerar vi känner av och fångar upp barnens nyfikenhet för att tillsammans forma härliga dagar på förskolan. Alla våra 3-5 års avdelningar lägger stor del av vår verksamhet ute i naturen. ”Allt som vi gör inne kan vi göra ute”. Mulleverksamhet har alla 3-5 års avdelningar en heldag i veckan.
 
Utegrupp
Våra utegrupper ger sig iväg ut i naturen 3 dagar i veckan mellan 9-14. Pedagogerna och barnen lagar mat ute tillsammans. All forskning är tydlig, utevistelse är bra för inlärningen. Motoriken, social utveckling, genus, sinnena och hälsan.
 
Att få röra på sig, utsättas för lagom solmängd och få frisk luft gör att man blir friskare hela livet. Att lära med alla sinnena gör att kunskapen blir mer hållbar och att alla kan lära utifrån sina förutsättningar. Att skapa förståelse för naturen hos barnen ger en hållbar framtid. Självklart har även våra ute grupper en lokal inne på förskolan, vilket gör att de kan få de bästa av två världar.
 
Vi arbetar utifrån Lpfö 98/ 2010

Snäckan
Hus C

Korallen

Hus C

Anemonen
Hus C

Pärlan
Hus D