Allmän information

Inskolningen
Att börja på förskolan innebär stor omställning för barnet. För att de ska ske så smidigt som möjligt måste vi, personalen och föräldrar hjälpas åt. Inskolningstiden är individuell, dock minst två veckor. Första tiden får barnet stanna några timmar tillsammans med föräldern eller annan vuxen person som barnet känner väl, för att lära känna oss och miljön. Efterhand kan barnet stanna själv någon del av dagen.

Allmän information och regler för barnsomsorgsplats
Föräldrar som är arbetslösa får lämna sina barn 15 timmar i veckan. Barnen får lämnas extra om ni är på anställningsintervju/arbetsförmedlingen. Kommer ni att vara föräldralediga har ni rätt till att lämna full tid i två månader efter att ert barn fått syskon. Efter det får ni lämna 15 timmar i veckan. Dagarna är tisdag, onsdag, torsdag klockan 8.30-13.30. Från och med augusti det året ert barn fyller tre år har ni rätt till att söka en allmän förskoleplats som är avgiftsfri. Ert barn får då komma 15 timmar i veckan och blir ledig alla lov under året. Er arbetstid styr hur ni får lämna era barn på förskolan. Ni gör barnets tider efter hur ni arbetar. Om ni är lediga får barnen inte vistas på förskolan. I början av varje läsår vill vi ha schema över barnets tider på förskolan. Om ni har oregelbundna arbetstider får ni lämna schema till oss efterhand. Om ni vill öka tiden för era barn på förskolan måste ni säga till om detta, om ni ökar tiden med fem timmar eller mer per vecka vill skol- och fritidsförvaltningen veta detta. Schemaändring görs på Helsinborgs stads hemsida.

Barnomsorgsavgift
Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg sköter hanteringen av barnomsorgsavgiften. Vill ni preliminärt räkna ut avgiften, gå in på ”Helsingborgs stad” – ”förskola” – ”beräkna din förskoleavgift.

Trygghetsplan
Vi har en trygghetsplan med policys, rutinbeskrivningar samt med olika handlingsplaner som vi tillämpar om det skulle uppstå en situation t ex olycksfall vid utflykt m.m.

Verksamhetsbeskrivning
Vi har en verksamhetsbeskrivning där vi har sammanfattat hur vi arbetar på vår förskola. Verksamhetsbeskrivningen är grunden i vår verksamhet som vi arbetar efter.

Skolor i Rydebäck
Barn som går i förskola får en bra kunskapsgrund och förberedelse inför skolstarten i och med att vi leker fram all inlärning. I Rydebäck finns två stycken skolor att gå vidare till när det är dags att välja skola för ditt barn – ni kan välja Rydebäcks Montessoriskola och Rydebäcksskolan.  
Blogg
Vår blogg är öppen för allmänheten och sista torsdagen i månaden skickar alla våra avdelningar bilder till vår blogg. I samband med detta uppdateras bloggen var fjärde veckan. Där kan nära och kära gå in och följa månadens äventyr från förskolan.