Föräldrarutbilning Barnsäkerhet

Lördagen den 21 april 2018
Hjärt och lungräddning
barnolycksfall
förgiftningar mm

Hjärt och lungräddning 
HLR och Brand

All personal som vistas på förskolan är utbildad inom hjärt och lungräddning – HLR /brand under Hösten 2017