Att vara förälder

Att vara förälder
Förskolan är ett komplement till hemmet.
Föräldrarna är de viktigaste personerna i ert barns liv.
Barn – föräldrar – pedagoger är viktiga i vår verksamhet

  • Vi ser varje förälder som en tillgång både för verksamheten och för barnets utveckling.
  • Tillsammans är vi betydelsefulla
  • Tillsammans är vi ett team
  • Vi arbetar för att utveckla bra förutsättningar för ett aktivit föräldrarinflytande.
  • Vi välkomnar er till föräldramöte utvecklingssamtal, drop-in, föreläsningar och föräldraråd.
  • Vi använder oss av blogg, instagram, ert barns portfolio för att ni skall känna er delaktiga och kunna ta del av ert barns dag på förskolan.
  • Det allra viktigaste är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Att ni alltid tar upp om ni har frågor, funderingar- om vår verksamhet här och nu.
  • Glöm aldrig att ni känner ert barn allra bäst.