Presto Daycare

Sedan höstterminen 2016  arbetar förskola med Presto Daycare i våra Ipads och telefoner.

Presto Daycare
Presto Daycare är ett säkert digitalt verktyg vars syfte är att effektivisera och förenkla förskolans vardag. Det är lättanvänt och riktar sig mot målen i läroplanen, Lpfö98.
 
Presto Daycare underlättare för personalen att hantera all administration i den dagliga pedagogiska verksamheten.
Presto Daycare är ett verktyg för in-och utcheckning av barn, grupp och utflyktshantering, daglig händelserapportering, portfolios, barninformation och kontaktuppgifter.
Via förälderns egna PrestoHOME app kan de följa barnets vardag på förskolan i en direkt kommunikation. Via appen kan de se barnets lärande och utveckling i text och bildform samt registrera frånvaro och ledighet.

Papper är inte längre världens bästa verktyg för ett helhetsgrepp och kommunikation. Presto Daycare är specialutvecklat verktyg för förskolor som sparar tid och personalen får mer tid till barnen.