Intervjuer

Personalen har fått svara på 5 frågor om sin arbetsplats.

1. Vad är roligast med ditt jobb?
2. Vad är det viktigaste i verksamheten?
3. Din syn på barn?
4. Vad kännetecknar en förskola med hög kvalité?
5. Vad är det bästa med vår förskola tycker du?

Sofie O:s svar:
1. Den ena dagen är inte den andra lik. Finns inget som ger en tillbaka så mycket som barn. Flexibelt jobb med många utmaningar.
 
2. GLÄDJE! Ha kul tillsammans barn och personal. Lära genom lek. Att "leka in" kunskap tillsammans med barnen.
 
3. Barn är egna individer påm olika nivåer och åldrar. Det är vårt jobb att försöka nå dem och hjälpa de på vägen att utvecklas och bli självständiga.
 
4. Glädje (genomsyrar hela verksamheten)
Kunskap (hunger efter kunskap)
Trygghet (personal, barn och föräldrar)
 Professionalitet
Barnen i centrum
5. När man kommer utifrån och besöker vår förskola får man ett intryck av glädje, professionalitet samt en trygg och kärleksfull miljö. Vilket stämmer till fullo. Vetskapen att vi visar detta utåt och så tydligt, det är de bästa med vår förskola.

Sofie B:s svar:
1. Det roligaste i mitt jobb är att varje dag är unik och har något nytt att upptäcka. För mig är det en ära att få förmedla kunskap till morgondagens medborgare. I mitt yrke ger man mycket av sig själv, men får dubbelt tillbaka.
 
2. Att kunna vara flexibel om de inte alltid blir som man tänkt, så är det okej. Att vi ser barnen var de befinner sig i sin kunskapsnivå och att hjälpa de på vägen att utvecklas till egna individer.
 
3. De är små individer med egna personligheter och unika på sitt eget sätt.
 
4. En förskola med hög kvalité är professionell och sätter alltid barnet i centrum. Verksamheten är tillmötesgående, trygg och glädjefylld.
 
5. Det bästa med vår förskola är att vi har nära till naturen, havet, trevlig personal, fina lokaler, inspirerande material och har en varm stämning.

Mollis svar:
1. Att få vara med i barnens lärprocess och se dem blomstra och utvecklas. Barn i denna ålder hungrar efter nya lärdomar och nya färdigheter och lär med stor lust, och det är underbart att få vara med och hjälpa till och tillfredsställa det behovet.
 
2. Att vi pedagoger ser varje individuellt barn och anpassar barnens dag och undervisning efter deras behov. Varje barn ska känna sig sedd samt känna inspiration, glädje och trygghet på förskolan. De tidiga barnaåren lägger grunden för hela skoltiden och resten av livet och det är vårt uppdrag att se till att den grunden blir så god, bred och stabil som möjligt.
 
3. Förskolebarn är små underbara individer som håller på att forma sin personlighet och lära sig förstå och hantera sin omvärld. De håller på att lära sig grundläggande färdigheter som språk och logiskt matematiskt tänkande, urskilja mönster, färger, former, kategorisera och mycket mycket mer. Vår uppgift är att tillfredsställa detta behov av lärande med övningar och material.
Våra barn är det finaste och mest värdefulla vi har. De är vår och vårt samhälles framtid. Det är en ära för oss pedagoger i förskolan att få förtroendet att ta hand om och undervisa dem.
 
4. För mig är det två punkter som är viktigare än allt annat, och det är att man har välutbildad och engagerad personal samt att den pedagogiska miljön är väl förberedd. Miljön ska vara anpassad efter barnens storlek, räckvidd, synfält, intresse, utvecklingsstadie och behov. Att kunna leka, pyssla, arbeta och lära självständigt och slippa be om hjälp för att exempelvis sätta sig vid ett bord på en för hög stol eller ta ner material från en för hög hylla, skapar ökat självförtroende. Barn kan väldigt mycket om miljön bara är anpassad och tillåtande, vilket vår pedagogiska miljö är!
 
5.Det är mycket som jag känner är superbra med vår förskola. Jag valde själv vår förskola som arbetsplats samt som förskola till mitt barn främst på grund av vår montessoriprofil som jag känner ger vad jag önskar av lärmiljö och pedagogisk grundfilosofi. Något annat som också är fantastiskt för just vår förskola här i Rydebäck är den underbara närmiljön med kort gångsträcka till sundet, sandstrand, fina lekplatser, gröna kullar och skogsdungar. Här finns många möjligheter för ett lustfyllt lärande.

Evas svar:
1. Ingen dag är samma. Möten med barn, att vara en del av barnens liv och utveckling.
 
2. Synen på barnen, att se till barnens behov och utveckling och arbeta utifrån dom. Att fylla dagar med glädje.
 
3. Barnen är fanatiska små människor, fyllda av nyfikenhet och upptäckarlust. Små människor som måste visa respekt och hjälpas till att hitta sin väg.
 
4. I en förskola  med hög kvalité finns det en dialog och tydligt mål som arbetar mot/med.
 
5. Personalens engagemang och härliga syn på sitt uppdrag. Den fina miljön att utforska och vara i.

Camillas svar:
1.Att få möta alla dessa underbara barn varje dag och se vad ”denna dag kommer att bjuda på” för utmaningar, aktiviteter och nya framsteg.Att få vara en del i barnens utveckling och förhoppningsvis så några små frö hos var och en! Barn har en stor inneboende vilja att lära och utvecklas och det är en stor ynnest att få delta i denna process.
 
2.Att bemöta barn och föräldrar med respekt, att vara lyhörd och alltid utgå från barnen/barnet i centrum. Att barnen känner sig trygga och glada! En positiv samverkan mellan barn-pedagog-förälder.
 
3.Att behandla barnen rättvist och lyssna på dem, visa respekt och inte prata över huvudet på dem. Att vara närvarande och stödja dem i deras utveckling på ett så adekvat sätt som möjligt! Att barn är unika och de skall ses utifrån den synvinkeln.
 
4.Att vi ser barnen i deras utvecklingsstadium och kan ge dem det de behöver just för stunden. Att föräldrar och barn känner sig väl bemötta och att vi har en positiv ”ton” i verksamheten. Att vi har en verksamhet som lockar och ger barnen ett innehåll som berikar dem, väcker intresse och hjälper dem i deras utveckling!
 
5.…som ”Rydebäcksvisan” säger…:
* Att vi är glada för det allra mesta!
* Närhet till havet och fin natur
* En massa kunskap som lärs ut (Montessori, naturkunskap och sociala möten)

Anettes svar:
1. Att få umgås med ”vår framtid” och kunna påverka dem till trygga, nyfikna individer med bra självkänsla. Utmanande och utvecklande, detta jobbet stagnerar aldrig, varje dag lär man sig något nytt. Det gäller att hänga med i framtiden. 
 
2. Det viktigaste i verksamheten är att jobba för att barnen ser positivt på livet, har kul och att stoppa så mycket det bara går i deras ”ryggsäckar” tex självkänsla, social kompetens och lärande. Barn och personal ska ha kul tillsammans och visa ömsesidig respekt! 
 
3. Barn är barn men också människor, de ska behandlas precis som en medmänniska. Barn är det BÄSTA ”arbetsmaterial” man kan jobba med . Det är inte alla som möts av en KRAM när man kommer till sitt jobb men det gör vi. Barn är helt UNDERBARA. Man slutar aldrig att förvånas över vad de små liven lär sig! 
 
4. Hur varmhjärtad, godhjärtad, ömsesidig personalens förhållningssätt är. Engagerade pedagoger.  Det pedagogiska innehållet i verksamheten. Målmedvetenhet: Tydliga mål och strategier, att man följer läroplanen. Hög pedagogisk kompetens. Öppenhet gentemot barn,föräldrar, kollegor och chefer. Bra inomhus- och utomhusmiljö.
 
5.Här finns en helt UNDERBAR närmiljö. Pedagogerna kan vara med och påverka tex innehållet i verksamheten. Det går snabbt mellan beslut och handling.  Mycket härligt gäng att jobba med!