Kalender

VT2018

Måndag 8/1-2018 Förskolan stängt - Planeringsdag personalen
Vecka 9 Hela förskolan har temavecka - Matematik
Vecka 15 Hela förskolan har temavecka - Kompisar
Vecka  10-18 Utveklingssamtal
Vecka 14-16 Attitydsundersökning
18 April Förskolan har städdag på gårdarna med korvgrillning
30 April Förskolan stänger 15.00
15 Juni 6-års avslutning
18 Juni Sommaravslutning
6 Juni - Sveriges nationaldag - förskolan stängd
20 Juni Midsommarfest för hela förskolan
22 Juni midsommarafton stängt
Vi stänger veckorna 29 och 30 OM inget behov av omsorg finnes.
Om behov finnes kommer förskolan att vara öppet. (Dock kommer det troligvis inte vara ordinarie pedagoger som arbetar)


 

Lördagen den 11 november hade vi fotograf på förskolan.
Fika och lek i väntan på att bli fotograferad av Peter Blicher.